Lymfterapi.com

Läs mer om NYBESÖK diagnostid

Vad innefattar en Diagnostid?

Diagnostiden är 55 minuter lång och består av en intervjudel, baserad på data som du fyllt i under besökets första del (cirka 10 minuter), en undersökning uppdelad i fem delar och en sammanställning av ett Diagnosintyg. Det finns inte någon tid till att ställa frågor eller gå igenom kompression vid detta besök, då tiden används till att detektera om det finns flera ödemsjukdomar eller andra bakomliggande komorbiditeter, samt upprättandet av intyget. Har du en längre sjukdomshistoria och många frågor, rekommenderas konsultationstiden som består av två längre besök (2 x 115 min) där journal upprättas, se vidare NYBESÖK Konsultation och utredning med journal.  

Efter besöket får du således med dig ett Diagnosintyg där diagnoskod, utförlig information om diagnosen och rekommenderade åtgärder står angivet.

Efter en Diagnostid är det vanligt att många känslor och frågor uppstår. Då rekommenderas ett uppföljningsmöte “Lymfterapi Uppföljningsmöte efter Diagnostid”. I de fall du vill förlänga tiden till 115 minuter vid det andra tillfället, går det bra. Berätta då när du bokar tiden, hur du vill fördela den dubbla tiden, så vi vet vilka förväntningar du har innan vi träffas.


0
a
Du har väl inte glömt att köpa handskar?
Ett måste för att sätta på kompressionsplagget på rätt sätt och inte riskera att skada det.