Läs mer om LÄKARBESÖK  Konsultation

För dig som är patient på Lymfterapi Norrort och behöver konsultation av läkare, finns möjlighet att boka läkarbesök till dr Jacek Kaczynski.  När du blivit bokad på ett läkarbesök, får du en kallelse till Lymfterapi Norrort.

Dr Kaczynski har inte tillgång till dina journaler från akutsjukvården eller din husläkare. Därför ombeds du ta med dig de journalanteckningar som kan vara av värde vid besöket. De flesta kan idag skriva ut dessa med mobilt Bank-ID från 1177.se. Annars kan du be att få utskrifter gjorda från din vårdcentral.

Tag också med dig aktuell medicinlista.

Du kommer att med egna ord få beskriva dina problem och formulera dina förväntningar och önskemål.

Dr Kaczynski arbetar holistiskt och har under flera år samarbetat med ssk Sue Mellgrim när det gäller olika ödemsjukdomar och fettvävnadssjukdomar, samt deras samsjukligheter.


0
a
Du har väl inte glömt att köpa handskar?
Ett måste för att sätta på kompressionsplagget på rätt sätt och inte riskera att skada det.